Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Overlegstructuur

Overleg met de leden

Om de belangen op de juiste manier te behartigen is goed contact met de leden noodzakelijk.

Jaarlijks organiseert het bestuur een jaarvergadering, waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen. Tijdens en na de vergadering is er voldoende gelegenheid om in contact te komen met de bestuursleden.

Daarnaast is er individueel contact met het bestuur mogelijk, via de telefoon, de e-mail of persoonlijke contact tijdens een bezoek of overleg. Ieder bestuurslid heeft een regio toegewezen waarmee zij/hij de contactpersoon is voor de leden in deze regio.

Schriftelijk worden leden op de hoogte gebracht middels een nieuwsbrief, ’t Speelveld.
Tenslotte is de website beschikbaar als informatie platform voor alles rondom spelen in de gemeente Midden-Drenthe.

Overleg met de gemeente

Het bestuur heeft twee maal per jaar formeel overleg met de gemeente Midden-Drenthe.

Bij dit overleg zijn aanwezig namens de gemeente, de wethouder van Openbare Ruimte, de beleidsambtenaar Spelen en de buitendienstmedewerker Speelvoorzieningen.

Tijdens dit overleg wordt er gesproken over beleidszaken, lopende projecten en actuele ontwikkelingen.

Aanvullende activiteiten

Bestuur op Stap
Sinds 2010 is de activiteit Bestuur op Stap opgenomen in de bestuursagenda. Elk jaar wordt een avond gepland waarbij het voltallige bestuur een aantal speeltuinen bezoekt. Dit om de beleving van de bestuursleden bij speeltuinen actueel te houden. En tijdens het bezoek kennis te maken met de vrijwilligers en met hen van gedachten te wisselen over hun rol in de buurt.

Buitenspeeldag
Vanaf 2015 brengt het bestuur van het Speeltuinoverleg de nationale Buitenspeeldag bij de leden onder de aandacht.
Het doel is om vrijwilligers van speeltuinen te inspireren een activiteit te organiseren in hun buurtspeeltuin. Eventueel samen met andere organisaties in hun dorp of buurt. Zodat alle kinderen in de gemeente het samen buiten spelen positief kunnen ervaren.
Het bestuur ondersteunt, samen met de buurtsportcoach van Welzijnswerk Midden-Drenthe, de leden met financiën en promotie.