Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Beleid

Functie van buiten spelen

Buiten spelen is goed voor de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het helpt op een natuurlijke manier om op normaal gewicht te blijven en het bevordert de lichamelijke motoriek. Kinderen staan bovendien sociaal sterker in hun schoenen, ze zijn beter in het oplossen van conflicten en herkennen emoties van speelmaatjes beter.

Uit recent onderzoek van Jantje Beton is bovendien gebleken dat kinderen vrolijk en blij worden van buiten spelen. En een deel van de kinderen voelt zich sterk en gezond.

Speelwaarde

Buiten spelen is voor de ontwikkeling van kinderen onmisbaar. Voor kinderen is het daarbij belangrijk een eigen plek te hebben waar ze kunnen bewegen, andere kinderen ontmoeten, dingen bouwen, rollenspellen kunnen doen, wedstrijdjes of gewoon rustig kletsen.

Een spelend kind maakt zich allerlei vaardigheden eigen en oefent zo voor later. Een kind oefent zijn vaardigheden tijdens veel activiteiten. Maar als een kind speelt, bepaalt het zelf, zonder tussenkomst van volwassenen, wat het zal spelen, met wie, waar, hoe lang, volgens welke regels en waarmee. De vrijheid waarmee een kind zijn of haar spel kiest, is belangrijk om dit kind tot evenwichtige volwassene te laten opgroeien.

Kinderen spelen overal, maar een speelvoorziening is voor hen een eigen plek in de vaak drukke omgeving. Een goede speelvoorziening houdt rekening met de activiteiten van kinderen, mogelijkheden voor creativiteit en hun behoefte aan rust. Dit kan met een speeltuin met toestellen.

Belangrijk is de ligging van de plek en de uitdaging die het biedt voor de verschillende leeftijden.
De kleinsten blijven vlak bij huis en hebben een besloten intieme plek nodig. Zijn ze iets ouder, dan gaan ze verder van huis en hebben ze meer uitdaging nodig. Worden ze nog ouder dan verplaatst de behoefte ook meer naar ontmoeting en sport, zoals bijvoorbeeld voetbal.

Beleidsplan Spelen in Midden-Drenthe 2011-2020

Het beleidsplan voor speelvoorzieningen in de gemeente Midden-Drenthe is op 7 juli 2011 vastgesteld in de gemeenteraad.

Al in 2009 werd er door het Speeltuinoverleg en de gemeente een grote conferentie georganiseerd. Waarbij uitdagende speelplekken en betrokkenheid van de buurt centraal stonden. Vol met informatie over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor het buitenspelen van kinderen en misschien andere doelgroepen. Dit bleek veel inspiratie te geven voor de aanwezigen. En voor de gemeente was dit het vertrekpunt voor het beleidsplan Spelen.