Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

In 1999 werd de vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe opgericht

Belangenvereniging

Het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe is een vereniging voor vrijwilligers welke een openbare speelvoorziening in de gemeente Midden-Drenthe beheren. De vereniging behartigt de gezamenlijke belangen van de leden richting de gemeente Midden-Drenthe. Het Speeltuinoverleg fungeert als communicatieplatform tussen Burgemeester en Wethouders enerzijds en de organisaties die een speeltuin beheren in de buurt anderzijds.

Waarbij het algemene doel is om de openbare speelvoorzieningen binnen de gemeente in stand te houden, te vernieuwen en versterken. Altijd in samenspraak met de buurt, zodat de kinderen in hun eigen buurt veilig en met plezier buiten kunnen spelen.