Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Wie doet wat?

Toezicht 
• Dagelijks toezicht
• Tweemaandelijkse inspectie en rapportage aan de hand van de inspectiemail
• Melden van gevaarlijke situaties bij de gemeente (bellen)
• Melden van ongevallen, schade, vandalisme (mail / formulier)
• Melden wijziging contactpersoon bij de gemeente (mail / formulier)
• Melden wijziging bankgegevens bij de gemeente (mail / formulier)

Onderhoud toestellen
• Klein onderhoud
• Hulp bij groot onderhoud
• Vervanging zandbakzand na levering door de gemeente

Onderhoud terrein
• Vuil opruimen en prullebak(ken) legen
• Bijmaaien op moeilijk bereikbare plekken

Veiligheid

Beleid

Toezicht
• Versturen inspectiemail aan contactpersonen

Onderhoud toestellen
• Groot onderhoud, waar mogelijk met zelfwerkzaamheid van vrijwilligers
• Levering zandbakzand

Onderhoud terrein
• Grasmaaien, gras (regelmatig in groeiseizoen)
• Grasmaaien, rond de toestellen (afhankelijk van grashoogte)
• Onderhoud beplanting

Veiligheid
• Grote inspectie, minstens 1x per jaar
• Bijhouden officieel logboek
• Eindverantwoordelijk voor veiligheid
• WA-verzekering, onder voorwaarde dat de ondergrond in eigendom is van de gemeente

Beleid
• Ontvangen van wensen en knelpunten
• Behandeling van klachten
• Bepaling visie en beleid op spelen

Toezicht

Onderhoud toestellen

Onderhoud terrein

Veiligheid

Beleid
• Ontvangen van wensen en knelpunten
• Afstemmen visie en beleid op spelen
• Overleg met gemeente over belangen van de speelplekken