Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Contactpersoon

Toezicht

Van de contactpersoon wordt verwacht dat hij of zij toezicht houdt op de speelplek. Dit betekent dat hij of zij het aanspreekpunt is voor de buurt bij vragen of opmerkingen over de speelplek uit de buurt, vanuit de gemeente en vanuit het Speeltuinoverleg. Hij of zij staat in direct contact met de andere speeltuinvrijwilligers uit de buurt.

Periodiek, één keer per 2 of 3 maanden stuurt de gemeente een inspectiemail naar de contactpersoon. In deze mail wordt gevraagd om bijzonderheden te melden. Daarvoor wordt verwacht dat de contactpersoon alle speeltoestellen visueel controleert op breuk en beschadigingen. En wordt gecontroleerd of er nog voldoende valdempende materialen aanwezig zijn, zoals schors of zand. Aan de hand van de inspectie tips is er snel inzicht in de kritische punten.

Wanneer zich bijzondere situaties hebben voorgedaan, wordt verwacht dat de contactpersoon dit meldt bij de gemeente. Zoals gevaarlijke situaties, ongevallen, schade en vandalisme. Gebruik hiervoor de formulieren.

Van de contactpersoon wordt verwacht dat hij of zij wijzigingen doorgeeft aan de gemeente. Zoals wijziging van contactpersoon, mailadres, telefoonnummer of bankgegevens. Gebruik hiervoor de formulieren.

Onderhoud toestellen

Van de contactpersoon wordt verwacht dat het kleine onderhoud aan de toestellen wordt uitgevoerd. Vaak is dit een coordinerende rol, waarbij andere buurtbewoners worden ingeschakeld voor het uitvoerende werk. Onder klein onderhoud van de toestellen wordt verstaan: schoon houden van toestellen en indien noodzakelijk verven van toestellen. De jaarlijkse vrijwilligersdag NL Doet is een mooi moment om deze werkzaamheden aan het begin van het speelseizoen te doen.

Wanneer er een toestel moet worden vervangen, wordt er altijd contact gezocht met de contactpersoon. In overleg wordt gekozen voor het vervangen of verwijderen van een toestel. Wanneer een toestel wordt vervangen spreken we van groot onderhoud. In sommige gevallen kan de buurt helpen in de voorbereidende of afwerkende werkzaamheden. Dit wordt in overleg afgesproken.

Als de speeltuin een zandbak heeft, moet er voldoende zand in de bak blijven om prettig te kunnen spelen. Van de contactpersoon wordt verwacht dat hij of zij doorgeeft wanneer het zand moet worden vervangen en/of bijgevuld. De gemeente zorgt dan dat er zand wordt gestort op een overeengekomen plek. De buurt zorgt dan dat het zand in de zandbak wordt gestort.

Onderhoud terrein

Van de contactpersoon wordt verwacht dat het zwerfafval regelmatig wordt opgeruimd. En dat eventuele prullebak(ken) regelmatig wordt geleegd. Dit afval kan in de grijze vuilcontainer en hoeft niet te worden gescheiden.

In het groeiseizoen maait de gemeente het gras, zover dit bereikbaar is met de ingezette maaiers. Rond de toestellen is de bereikbaarheid voor deze maaiers niet voldoende. Twee keer per jaar wordt het gras op deze moeilijk bereikbare plekken bijgemaaid met handmaaiers. Wanneer de buurt deze frequentie onvoldoende vindt, dus het gras korter wenst op deze plekken, wordt verwacht dat ze dit zelf bijmaaien. De jaarlijkse vergoeding kan worden gebruikt voor eventuele aanschaf van een geschikte maaier.