Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Meldingen

Ongeval

Het is belangrijk ongevallen in de speelvoorziening zo snel mogelijk te melden bij de gemeente.
Gebruik hiervoor het onderstaande formulier zodat de gemeente volledig op de hoogte is.

Vandalisme

Het is belangrijk gevallen van vandalisme in de speelvoorziening zo snel mogelijk te melden bij de gemeente.
Wanneer het resultaat onveilige speeltoestellen is, telefonisch contact opnemen.
Gebruik in de overige gevallen het onderstaande formulier zodat de gemeente volledig op de hoogte is.

Wijzigingen

Om u goed te kunnen bereiken, vragen we uw gegevens actueel te houden. Zijn er wijzigingen met betrekking tot de contactpersoon of het bankrekeningnummer, geef dit dan tijdig door.
Ook hier is het onderstaande formulier voor beschikbaar, vul de gegevens in en stuur deze op zoals aangegeven.