Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Wetgeving

Veiligheid speeltoestellen

De veiligheid van speeltoestellen is belangrijk. In de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is dit beschreven. De kern van dit besluit is dat speeltoestellen veilig moeten zijn en goed moeten worden onderhouden, zodat er minder ongevallen plaats vinden.
Het besluit geldt niet voor speeltoestellen in particuliere tuinen.

Aanschaf van speeltoestellen
Er mogen alleen goedgekeurde toestellen worden geplaatst. Een toestel moet verantwoord worden geplaatst, zo moet het goed worden verankerd in de grond en moet het bodemmateriaal zijn afgestemd op de maximale valhoogte.

Grof zand (geen zandbakzand) geeft de beste schokdemping, de laag moet wel voldoende dik blijven. Houtsnippers of schors geeft ook een goede demping, de bovenlaag moet wel regelmatig worden aangevuld of ververst omdat de kwaliteit ervan vermindert. Ook gras is schokdempend, tot een valhoogte van ongeveer 1.5 meter is dit in elk geval voldoende. Ook worden er veel rubbergrastegels gebruikt, dit zijn rubberroosters waar gras in kan groeien. Deze geven ook voor hogere speeltoestellen een goede valdemping.

Onderhoud
De beheerder is verplicht de toestellen goed te onderhouden. Daarnaast moet er een logboek worden bijgehouden en moeten er inspecties worden gedaan. Dit officiële logboek en de officiële inspecties wordt door de gemeente gedaan.
De gemeente heeft het logboek digitaal. In elk speeltoestel zit een chip die kan worden gescand tijdens inspectie. Op deze manier worden de gegevens direct verwerkt.
In een logboek moeten per toestel gegevens met betrekking tot onderhoud, inspecties, vervanging van onderdelen, reparaties en ongevallen worden bijgehouden.

Aansprakelijkheid

In onze gemeente willen we graag dat bewoners zoveel mogelijk ‘baas in eigen speeltuin’ zijn, daarom hebben gemeente en Speeltuinoverleg Midden-Drenthe zaken op zo’n manier geregeld dat bewoners wel zoveel mogelijk betrokken zijn, maar zo weinig mogelijk ‘risico’ lopen. De afspraken hierover liggen vast in de overeenkomsten met bewoners.

Verzekering

Persoonlijk
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een vrijwilligersverzekering af te sluiten bij het VNG per 1 januari 2009. Vrijwilligers van de speelvoorzieningen zijn daardoor automatisch verzekerd voor schade. Met een digitaal schadeformulier kan schade geclaimd worden.

Toestellen
De gemeente heeft een WA-verzekering afgesloten voor letsel veroorzaakt door ondeugdelijke toestellen.