Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Werkwijze

Organisatie van de speeltuin

De gemeente Midden-Drenthe telt ongeveer 125 locaties met speeltoestellen. Al deze voorzieningen hebben een openbaar karakter. De meeste zijn buurtspeeltuinen en zijn er dankzij bewoners die het initiatief hebben genomen om die speelplaats te ontwikkelen en beheren.

In de speeltuin leren kinderen én volwassenen elkaar kennen. Het hebben van een speelvoorziening is een laagdrempelige manier om te ontmoeten. En heeft hierdoor een meerwaarde voor de leefbaarheid.

Team Spelen

De gemeente heeft een ‘Team Spelen’, die zorgt voor beleid, formele inspecties, groot onderhoud en andere zaken die met de speeltuinen te maken hebben.

Dit team bestaat uit de volgende personen:

René Klein
Functie: Beleidsmedewerker, team Ruimtelijk beleid & projecten
Werkzaamheden: beleid, nieuwe projecten en overeenkomsten

Vacature
Functie: Buitendienstmedewerker
Werkzaamheden: inspecties, logboeken, uitvoering aanleg en onderhoud

Het speeltuinbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van afdeling Ruimte.
De portefeuillehouder is wethouder Schipper.

Gezamenlijke afspraken

Er worden hoge eisen gesteld aan de veiligheid van de speeltoestellen. De gemeente heeft er voor gekozen om het onderhoud hiervan samen met bewoners te doen. Immers het is de speeltuin van de buurt. En als je als buurt samen zorgt voor je speeltuin is er meer betrokkenheid. Hierdoor kunnen mankementen eerder worden gesignaleerd. En is er een goede aansluiting op de wensen uit de buurt.

De gemeente probeert te zorgen voor goede begeleiding, financiën, juridisch afgedekte aansprakelijkheid en overlegstructuren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant tussen Speeltuinoverleg en de gemeente.

Afspraken tussen de vrijwilligers van een speelvoorziening en de gemeente zijn vastgelegd in een overeenkomst. Ondersteuning en duidelijkheid is hierbij belangrijk. Zo krijgen de organisaties een jaarlijkse vergoeding om hun werkzaamheden uit te voeren.