Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Jaarvergadering

Jaarlijkse ledenvergadering

In het voorjaar wordt de jaarvergadering gehouden. Naast de officiële agendapunten, zoals de jaarstukken, contributiebepaling, bestuurswisseling en rondvraag, staat er op de agenda altijd een informatief onderwerp.

2024

De jaarvergadering van 2024 is op woensdag 17 april in het dorpshuis ’t Haoler Hoes in Hooghalen.
Naast de gebruikelijke verenigingszaken, is er aandacht voor de organisatievormen van speeltuinen en het 25-jarige jubileumjaar.

Leden krijgen een mail met de uitnodiging, agenda en de stukken.