Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Jaarvergadering

Jaarlijkse ledenvergadering

In het voorjaar wordt de jaarvergadering gehouden. Naast de officiële agendapunten, zoals de jaarstukken, contributiebepaling, bestuurswisseling en rondvraag, staat er op de agenda altijd een informatief onderwerp.

2023

De jaarvergadering van 2023 was op woensdag 19 april in Balinge.
Naast de gebruikelijke verenigingszaken, was er aandacht voor het nieuwe beleidsplan, de natuurlijk spelen en de Buitenspeeldag.

Leden hebben een mail ontvangen met de uitnodiging, agenda en de stukken.

Documenten 2023

Vooraf gepubliceerde stukken:

Concept Notulen van de jaarvergadering 2022 (13 april)
Concept-Notulen van de ledenvergadering 2022 (1 november)
Jaarverslag 2022 van de secretaris (concept)

Presentaties en filmpjes van de vergadering:

Natuur in de speeltuin
Filmpje Groene Schoolpleinen (7 minuten)
Filmpje Vrije School Meander (7 minuten)
Buitenspeeldag 2023