Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

De gemeente vindt het buiten spelen van haar kinderen belangrijk

Unieke gemeentelijke werkwijze

In Midden-Drenthe zijn ruim 125 plekken met speelvoorzieningen die openbaar toegankelijk zijn. De gemeente doet het grote onderhoud, de formele jaarlijkse inspectie en is eindverantwoordelijk.

Bewoners die rond een speeltuin wonen hebben zich georganiseerd en hebben het beheer van de speeltuin op zich genomen. Ze werken samen in een buurtvereniging, een stichting, een werkgroep of een andere vorm van organisatie. De vrijwilligers houden toezicht, verwijderen zwerfvuil en doen klein onderhoud.

Deze unieke werkwijze blijkt al vele jaren succesvol en zorgt dat de kinderen die in de gemeente Midden-Drenthe wonen onbezorgd buiten kunnen spelen.