Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Lidmaatschap

Wie zijn er lid?

Elke openbare speeltuin wordt beheerd door een aantal buurtbewoners. Deze hebben zich georganiseerd in een buurtvereniging, een speeltuinvereniging, een belangenvereniging, een stichting of een commissie. Deze organisatie heeft afspraken gemaakt met de gemeente in de vorm van een overeenkomst. Wanneer deze is getekend wordt de organisatie ook automatisch lid van het Speeltuinoverleg.

Wat kun je verwachten?

Het Speeltuinoverleg verzorgt de communicatie tussen de vrijwilligers enerzijds en de gemeente anderzijds.
De volgende werkzaamheden mogen worden verwacht:
–          Website met actuele informatie
–          Regelmatig verzending Nieuwsbrief ’t Speelveld
–          Jaarvergadering met altijd een informatief onderdeel
–          Ondersteuning van individuele leden
–          Activiteiten of projecten, die het plezierig en veilig buiten spelen onder de aandacht brengen

Contributie

Voor elke speeltuinorganisatie bedraagt de contributie € 7,50. De hoogte van de contributie wordt elk jaar tijdens de jaarvergadering bepaald.

De gemeente houdt dit bedrag in bij de uitkering van de jaarlijkse vergoeding.

Geïnteresseerd in een lidmaatschap, neem dan contact met ons op.