Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Recent is er een gedrukte nieuwsbrief verspreid onder de leden en andere betrokkenen.
Deze uitgebreide versie, aan het einde van het jaar, geeft een mooi overzicht van de activiteiten van 2019.
De uitgave bevat de volgende informatie:

  • Van de bestuurstafel
  • Nieuws van speelplekken
  • Impressie Buitenspeeldag 2019
  • Nieuws van de gemeente
  • Vernieuwde website

Zie nieuwsbrief december 2019, veel leesplezier!