Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Jaarvergadering gaat niet door

Jaarvergadering gaat niet door

De algemene ledenvergadering van 2020 gaat definitief niet door. Door de geldende landelijke maatregelen is deze vergadering op dit moment niet mogelijk.

De stukken van 2019 zoals het verslag van de jaarvergadering en het jaarverslag van de secretaris staan in concept op de site.
Daarnaast heeft de penningmeester de kascommissie gevraagd de financiële stukken te controleren.