Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Jaarvergadering 2021 geannuleerd

Jaarvergadering 2021 geannuleerd

Door de aangescherpte maatregelen is bestuur genoodzaakt de vergadering te annuleren.

Het bestuur heeft besloten de ledenvergadering door te schuiven. We vinden het jammer, wat we hadden ons verheugd elkaar weer te zien.

Op de agenda stond ook het actuele onderwerp het Beleidsplan. In overleg met de gemeente en Speelplan wordt gezocht naar een andere wijze van presenteren. Liefst een manier dat iedereen kennis kan nemen van het proces en de eerste bevindingen.