Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Wie doet wat?

Toezicht 
Dagelijks toezicht
Tweemaandelijkse inspectie en rapportage aan de hand van de inspectiemail
Melden van gevaarlijke situaties bij de gemeente (bellen)
Melden van ongevallen, schade, vandalisme (mail / formulier)
Melden wijziging contactpersoon bij de gemeente (mail / formulier)
Melden wijziging bankgegevens bij de gemeente (mail / formulier)

Onderhoud toestellen
Hulp bij groot onderhoud
Klein onderhoud
Vervanging zandbakzand na levering door de gemeente

Onderhoud terrein
Vuil opruimen en prullebak(ken) legen
Bijmaaien op moeilijk bereikbare plekken

Veiligheid

Beleid

Toezicht
Versturen inspectiemail aan contactpersonen

Onderhoud toestellen
Groot onderhoud, waar mogelijk met zelfwerkzaamheid van vrijwilligers
Levering zandbakzand

Onderhoud terrein
Grasmaaien, gras (regelmatig in groeiseizoen)
Grasmaaien, rond de toestellen (afhankelijk van grashoogte)
Onderhoud beplanting

Veiligheid
Grote inspectie, minstens 1x per jaar
Bijhouden officieel logboek bijhouden
Eindverantwoordelijk voor veiligheid
WA-verzekering, onder voorwaarde dat de ondergrond in eigendom is van de gemeente

Beleid
Peilen van wensen en knelpunten
Behandeling van klachten
Bepaling visie en beleid op spelen

Toezicht

Onderhoud toestellen

Onderhoud terrein

Veiligheid

Beleid
Peilen van wensen en knelpunten
Afstemmen visie en beleid op spelen
Overleg met gemeente over belangen van meer dan 1 speelplek