Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Enquête voor leden Speeltuinoverleg

Enquête voor leden Speeltuinoverleg

In 2020 is de gemeente gestart met het proces tot vernieuwing van het beleidsplan. Speelplan, een adviesbureau gespecialiseerd in spelen en sporten in de openbare ruimte, zal het traject inhoudelijk begeleiden.

Onderzoekers van Speelplan hebben in november 2021 bezoeken gebracht aan alle speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe. Daarvan is een onderzoeksrapport (15MB) gemaakt, waarin de ruimtelijke verdeling van de plekken over de kernen inzichtelijk is gemaakt. Aansluitend van elke speelplek een beoordeling op een aantal criteria.

Om de leden van het Speeltuinoverleg, dus de vrijwilligers van de speelplekken, te informeren is een video gemaakt. Deze geeft uitleg aan het proces en de eerste bevindingen.

Vervolgens is een vragenlijst opgesteld om inzicht te krijgen in de mening van de vrijwilligers, deze is tot 31 januari 2022 in te vullen.