Speeltuinoverleg Midden-Drenthe
Bestuur op Stap in Hoogersmilde

Bestuur op Stap in Hoogersmilde

Maandag 8 juli is het bestuur weer op stap geweest, dit keer in het dorp Hoogersmilde. Het bestuur werd ontvangen in dorpshuis De Olde Bieb door twee bestuursleden van Dorpsbelangen Hoogersmilde. Jesca Maasen en Jan Everts vertelden over de ontwikkelingen met betrekking tot de speeltuinen en het dorp.

Het dorp heeft 4 speeltuinen en een openbaar toegankelijk schoolplein. Tot voor kort viel het grootste deel onder een buurtvereniging, maar is inmiddels opgeheven. Gelukkig zien buurtbewoners nog wel toe op de speeltuinen, maar dat er weer wordt gekeken naar de organisatie is wel wenselijk. Want de speeltuinen blijven belangrijk voor het dorp, want er wonen veel kinderen.

Na uitleg over de werkwijze en de rol als speeltuinorganisatie, is het gezelschap een rondje gaan doen langs de verschillende plekjes. Heel waardevol om eens gericht naar de inrichting en staat van onderhoud van de speeltuinen te kijken. De plannen voor verbetering kwam al snel aan de orde.

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft besloten de organisatie van de speeltuinen in het dorp op zich te gaan nemen. Jesca trekt hierin de kar en wil de bestaande vrijwilligers, de kinderen en andere dorpsbewoners betrekken in het uitvoeringsplan. Ook wordt er een overleg met de gemeente gepland, zodat men inzicht krijgt in de staat van onderhoud van de toestellen en de mogelijkheden voor verbetering.

Het bestuur heeft deze Bestuur op Stap als zeer prettig ervaren en bedankt de vrijwilligers voor de gastvrijheid.